Silniki i mechanika samochodowa

Miasto - woj.

AB-Car Service

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Woronicza 19, Warszawa
tel. 22 852 12 02


Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
Polityka Prywatności