Silniki i mechanika samochodowa

Miasto - woj.

A.G.M. Garage

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Puszkina 82, Łódź
tel. 42 649 28 10


Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę
Polityka Prywatności