Silniki i mechanika samochodowa

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Rżana Alicja, Wiesław

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Orkana 111, Wałbrzych
tel. 74 840 52 03


Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich
Znak AT-4 „stromy podjazd" ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
Oznacza zakaz ruchu autobusów
Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Polityka Prywatności