Silniki i mechanika samochodowa

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Pękala Piotr

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Orkana 34, Wałbrzych
tel. 74 840 52 85


Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Polityka Prywatności